Visie op bewegen

Vanuit de visie op de mens en zijn relatie met zijn omgeving is het eenvoudig om vervolgens het fenomeen ‘bewegen’ te omschrijven.

Wat is bewegen?